Ψυχανάλυση

Η ψυχανάλυση είναι μια θεραπεία η οποία στηρίζεται στην ψυχαναλυτική θεωρία, βασικό συστατικό της οποίας είναι η υπόθεση για την ύπαρξη ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών στην διαμόρφωση του ανθρώπου και των σχέσεων του. Βασίζεται στην δημιουργία μιας πολύ ιδιαίτερης και μοναδικής θεραπευτικής σχέσης. Στην σχέση αυτή δύο άνθρωποι, αναλυτής και αναλυόμενος, συνεργάζονται, μέσα από τον διάλογο-ρητό και άρρητο, συνειδητό και ασυνείδητο, εστιάζοντας στο ψυχικό κόσμο του ενός(του αναλυόμενου), για να εμβαθύνουν στα αίτια που κάνουν τον αναλυόμενο να υποφέρει.

Κατανοώντας την αναλυτική σχέση και εντοπίζοντας και σε αυτήν "τις δυσκολίες", η ίδια η αναλυτική σχέση τελικά αποτελεί το εργαλείο της αναζήτησης του ίχνους της διαδρομής, ή των διαδρομών, που οδήγησαν σε ψυχικό πόνο. Έτσι, χαράσσοντας και διαβαίνοντας από νέα μονοπάτια, ανοίγονται νέοι δρόμοι και δίνεται στον αναλυόμενο η δυνατότητα για διαφορετικές επιλογές στη ζωή.

Η ψυχαναλύτρια ή ψυχαναλυτής είναι συνοδοιπόροι των αναλυόμενων στον αγώνα τους για την επίλυση των προβλημάτων τους. Προσπαθούν από κοινού να ανακαλύψουν τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι αναλυόμενοι για εγγύτητα και αυτονομία, ταύτιση και εξατομίκευση, εργασία και παιχνίδι, σταθερότητα και αλλαγή, ούτως ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

Όπως όλες οι θεραπείες έτσι και η ψυχανάλυση δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια ή συχνότητα, αλλά προσαρμόζεται κάθε φορά, με σεβασμό προς τον αναλυόμενο, στις συγκεκριμένες ανάγκες του.