Εποπτεία

Η εποπτεία είναι η εμπειρική μετάδοση γνώσεων που αφορούν την ψυχαναλυτική τεχνική και θεωρία μέσα από την σχέση επόπτη-επoπτευόμενου και εστιάζοντας στο κλινικό υλικό της θεραπευτικής σχέσης του εποπτευόμενου με τον δικό του αναλυόμενο. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Πέρα από αυτό, ανά διαστήματα, η εποπτεία μπορεί να φανεί χρήσιμη, όταν κανείς συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες στην θεραπευτική του δουλειά ή κινείται σε περιοχές ευαίσθητες ή απλά όταν τα πράγματα σε μια θεραπευτική σχέση μοιάζουν περίπλοκα και δύσβατα. Κάποιες πάλι φορές ίσως κανείς χρειάζεται μια άλλη ματιά, ενός τρίτου, σε μια θεραπεία που εξελίσσεται.

Η ψυχοθεραπευτική δουλειά είναι μια μοναχική δραστηριότητα και πολλές φορές η εποπτεία μπορεί επίσης να επιτελεί και ένα ρόλο υποστηρικτικό.

“Μην βαδίζεις στα χνάρια των δασκάλων. Ψάξε αυτό που ψάχνανε εκείνοι.”
Basho